Motorfiets

WA-verzekering:

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de schade die met de motor door schuld van de bestuurder is toegebracht aan personen of zaken, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Het verzekerd bedrag is meestal € 2.500.000,00 per gebeurtenis. 
 
Volledig Casco-verzekering: 

Biedt oa.dekking voor de schade aan, alsmede tenietgaan en verlies van de motor ten gevolge van: 

  • brand, explosie, zelfontbranding 
  • diefstal, joyriding en verduistering  
  • botsen, omslaan, van de weg of te water geraken ook indien een eigen gebrek van de motor de (mede-)oorzaak is 

Beperkt Casco-verzekering:

Biedt oa.dekking voor de schade aan, alsmede tenietgaan en verlies van de motor ten gevolge van: 

  • brand, explosie, zelfontbranding  
  • diefstal, joyriding en verduistering 
  • botsen met wild of loslopende dieren, overstroming, vloedgolf, hagel, vulcanische uitbarsting, vallend gesteente, instorting en aardbeving 
  • het omwaaien van de motor en / of het vallen van voorwerpen door storm

Designed by Solca IT